a Hotel Corvin***  (klikk here to "Hotel Corvin ***", A hotel Corvin hoz kérem ide klikkeljen)

 

Pannonhalma A Hoteltől kellemes egy napos kirándulás - kerékpárral fél órás út. Pannonhalmi orgonakoncertekre a jegyet kívánságra beszerezzük.

Kirándulások Pannonhalmán:
 

 

 

Bencés főapátság és templom

A messzire látszó, jellegzetes templomépület mai külsejét a XIX. századi, klasszicista stílusú építkezések határozzák meg. A nyugati, impozáns homlokzat, középen az 55 m magas toronyépülettel és főkönyvtárral 1824-1836 között épült, Packh János és Engel Ferenc tervei szerint. A torony homlokzatán látható nagyméretű, aranyozott, festett üvegekből álló szép mozaikképet Róth Miksa készítette 1909-ben, témája: Pannonhalma kettős alapítása. A bazilika stílusú templom téglalap alakú, kelet-nyugati fekvésű, hosszúkás elrendeződésű. Az oszlopsorok fő- és mellékhajókra tagolják, s a főhajó annyira a mellékhajók fölé emelkedik, hogy az oldalablakokon közvetlen világítást kap. A XV. században épültek az északi oldalkápolnák. Egyedülálló érték a cseppkőboltozatos Szent Benedek-kápolna és a Szűz Mária-kápolna szépen faragott reneszánsz kapuja. A szentély csillag alakú, hálóboltozatos. A templom berendezési tárgyait a XIX. század hatvanas, hetvenes éveiből származnak. A márvány főoltár és a szószék a soproni Stornó Ferenc tervei szerint készültek.

 

Az altemplom majdnem teljesen eredetiben maradt fenn a XIII. századból. A kora gótika mesterműve. Figyelemre méltó az oszlopfők, gyámkövek és zárókövek díszítése. Mindegyiken más kőfaragás látható.
A déli oldalról vezet ki a díszkapu (porta speciosa) a monostor középkori részeibe, így a templomhoz közvetlenül kapcsolódó kerengőbe. A gyönyörű későromán kapukompozíció levélindás ívei öt-öt kettős oszlopon emelkednek, az oszlopfők díszesen faragottak.

A késő gótikus kolostorépítészet értékes emléke az 1480-as években épült, bordákkal és gyámkövekkel díszített kerengő. A gyámköveken ember-, állat- és növényfigurákat láthatunk, melyek a bűnöket és az erényeket szimbolikusan ábrázolják. A kerengőből összekötő folyosó vezet az "újabb" monostorépületbe (1734-1832), melynek különleges szépségű látnivalója az 1734-ben épült barokk ebédlő. A körbezárt udvarban a 11 m mély középkori ciszterna és a napóra érdemel figyelmet.

A toronyépítmény klasszicista stílusa cseng vissza az északnyugati sarkon erősen kiugró, 1824-27 között épült műemlék könyvtárépület homlokzatán is. A hatalmas méretű empire stílusú könyvtártermet 36 márványozott jón faoszlop futja körbe. Ezek tartják a faragott karzatot, míg a falat 150 faragott cseresznyefa szekrény takarja. A mennyezet falképén (1830) Minerva, a tudomány istenasszonya trónol az Olümposz felhőiben. Szürkével festett képek ábrázolják az ókor nagy bölcselőit, íróit, költőit, valamint a magyar történelem, irodalom és tudomány nagyságait. További műemlék a XVIII. századi főapáti épületszárny és a többi kolostor-épületszárny. A felsorolt épületeket a magas középkori várfal fogja közre, a szárnyakat belső udvarok bontják meg. A déli falra épített gimnázium és nevelőotthon 1939-43-ból származik.

Megtalálható: Vár l.
Csak kívülről tekinthető meg, a falak körbejárhatók.
A főmonostor nevezetességei csak helyi tárlatvezető kíséretében tekinthetők meg.
Rövid séta: 10 perc.

A település központi részének látnivalói:

Múzeumok, helytörténeti gyűjtemények

Pannonhalmi Főapátság
Vár 1.
Tel. : 96/470-021
Látogatható: csak helyi tárlatvezető kíséretében. Vasárnap és egyházi ünnepnap délelőtt a templomban szentmise van. Ekkor csak a könyvtár és a képtár látogatható. Hétfő szünnap.
Egyéni látogatóknak tárlatvezetés indul:
- november 12.-március 20. között magyar nyelven 10, 11, 13, 14 és 15 órakor;
- március 21.-május 30. és október 1.-november 11 között magyar nyelven 9,10, 11,13,14,15 és 16 órakor, idegen nyelven 11 és 13 órakor;
- június 1.-szeptember 30. között magyar nyelven 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 és 17 órakor (vasárnap az utolsó vezetés 16 órakor indul), idegen nyelven 11 és 13 órakor.
Csoportok tárlatvezetése az érkezés után a lehetőségekhez képest azonnal indul.

A „vár" keleti oldalán - az ide vezető utak találkozásánál kőkereszt áll. Vele szemben nagyméretű, kovácsoltvas (130 szimbólummal díszített) kapun átjutunk a vár területére. A bejárattól indul a közel 1 órás vezetés. A páratlan látnivalót nyújtó „ezeréves apátság" nemcsak építészeti jelentőséggel bír, hanem sokoldalú kiállításaival és gyűjteményeivel egyedülálló kultúrtörténeti emlékeket tár a látogató elé.

- Helytörténeti-régészeti kiállítás (a könyvtár előterében)
Az itt elhelyezett vitrinekben a településen és annak környékén talált tárgyi emlékeket állították ki. A leletek többsége a kő-, bronz- és vaskorból, a római korból, a népvándorlás idejéből és a török korból származik. Híresek az oklevélmásolatok, melyek közül az egyik az 1001-böl származó pannonhalmi alapítólevél másolata az alapító I. István király aláírásával (Stephanus Rex). A másik az 1055-ös tihanyi alapítólevél fotokópiája.

- Műemlék könyvtár
Gyönyörű belső berendezése és festése mellett az igazi érték a könyvtári gyűjtemény. Számos könyvritkasággal rendelkezik: 30 kódex az 1200-1600 közötti időszakból (Pannonhalmi Kódex a XV. század végéről, Forgács-kódex 1516-ból, Tihanyi Kódex 1530 körül), 260 ősnyomtatvány és számos más ritkaság. Állományával, mely jelenleg kb. 360 ezer kötetet tartalmaz, a világ legnagyobb bencés gyűjteménye.

- Apátsági Képtár
A kiállított kb. 30 festmény között holland és flamand, olasz, spanyol, francia, német és osztrák művészek alkotásai láthatók. A gyűjtemény leghíresebb darabja a németalföldi David Teniers „Brüsszeli búcsú" című festménye. A magyar művészetet Barabás Miklós, Donát János és Jakobey Károly portréi képviselik.
A várból kifelé tartva a nyugat felé néző mellvéd falas bástyasétányról gyönyörködhetünk a mélyben elterülő faluban és a távolabb meghúzódó sokorói dombok változatos látképében. A vezetés befejeztével kívülről is járjuk körül az évszázados falukat, melyeknek török ostromáról a várfalba fúródott ágyúgolyók tanúskodnak.

A tájegység jelentősebb pincéi, pincesorai

A pannonhalmi TSZ pincerendszere
„Szent Márton hegyének" - melynek tetején az ősi apátság falai állnak - belseje különleges látnivalót rejt magában. A néphagyomány szerint a hegy gyomrába vájt, nagy kiterjedésű pincerendszer 1000 éves múltra tekint vissza. A földalatti járatokban jelenleg is boroshordók szunnyadnak. Az állandóan 11 oC körüli hőmérséklet óvja, a nemespenész érleli az új- és óborokat. A 20 és 50 hektoliter közötti űrtartalmú hordók 13 „utcában", összesen 500 m hosszan sorakoznak egymás mellett.
Megtalálható: Pannonhalma, Mátyás király u. 1-3.
A pannonhalmi Mezőgazdasági, Borászati, Termelő és Kereskedő Szövetkezet tulajdonában lévő pince előzetes bejelentkezésre látogatható, tel.: 96/470-160, 470-161.

Borkóstolás a borvidék pincéiben

Mezőgazdasági, Borászati, Termelő és Kereskedő Szövetkezet
Mátyás király u. 1-3. Tel.: 96/470-160, 470-161

Élő népművészet a Sokoró-vidéken

Alkotó népművészek
Horváth György fazekas, keramikus
Kisfaludy u. 1. Tel.: 96/470-157